top of page
Search
  • Writer's pictureEric

Millega hallata oma ettevõtte krediite?

Arve esitamine oma kliendile on igale ettevõtjale rõõmus sündmus. Arve alusel tekib kliendil kohustus maksta Sinu ettevõttele raha, mis muuhulgas aitab suurendada ka Sinu tulusid. Mida teha aga olukorras, kui neid arveid on rohkem, kui kahel käel sõrmi ja kui mõned Sinu klientidest ei tasu õigeaegselt? Kas sellises olukorras on abivahendeid või tuleb jääda lootma heale õnnele? Sellele pöörangi alljärgnevas postituses tähelepanu.


Esimene hea uudis on, et abivahendeid on, mida kasutada. Sisuliselt jagunevad nad kolmeks: ettevõttesisene tarkvara; mõni spetsiifiline tarkvara (nt. raamatupidamise tegemiseks kasutatav), millele on lisatud mõned lisafuntsioonid; internetipõhine lahendus.


Ülaltoodud loetelust esimesele variandile ma siinkohal täiendavat tähelepanu ei pööra, sest olen käsitlenud seda põhjalikult oma raamatus "Kus mu raha on!?". Seega liigun sujuvalt edasi. Kui vaadata võimalikke tarkvaralisi lahendusi, mida võiks kasutada arvete haldamiseks, siis on loomulikult parimaks ja lihtsaimaks lahenduseks raamatupidamistarkvara kasutamine. Eelkõige ainuüksi sellepärast, et programmis on juba sees kogu vajalik info sinu arvete kohta - alates kliendi andmetest kuni arve summa, tasumise tähtaja ja viiviseprotsendini välja.


Enamikel saadaolevatel raamatupidamise tarkvaradel on mõned krediidihalduse põhifunktsioonid olemas juba baasseadetes aga nende funktsionaalsus varieerub vägagi. Kasvõi sellise elementaarse funktsiooni nagu meeldetuletusteate saatmine võib olla mõne tarkvara puhul ületamatuks probleemiks. Tuleb meeles pidada, et iga tarkvara puhul on võtmetähtsusega selle tarkvara ühilduvus ehk kui lihtne on sealt saada andmeid välja teistesse süsteemidesse ja andmeid sisse teistest süsteemidest.


Täiendavaks lahenduseks on rakendused, kus konkreetselt arvete haldamise tööriistale on loodud lisaks võimalus tegeleda sama rakendusega ka krediidihaldusega. Sellisel juhul tuleb oma valitud teenusepaketile juurde valida spetsiifiline lisavõimalus, arvestada, et igakuine teenustasu tõuseb teatud summa võrra ning asuda kasutama juba mitmekülgsemat arvete haldamise rakendust.


Internetis leidub erinevaid lahendusi oma arvete haldamiseks. Lihtsustatult selgitades tuleb oma raamatupidamise tarkvarast andmed välja võtta ja üles laadida veebipõhisesse rakendusse, mille järel saab kogu protsessi hallata juba internetis. Kui Sinu ettevõttel on arvete haldus hetkel Exceli-põhine, siis tuleb andmed käsitsi sisestada. Erinevad pakkujad on oma teenuse hinnastamise üles ehitanud viisil, et teenust saab kasutada (osadel pakkujatel teatud piirangutega) tasuta ajalise limiidiga (maksimaalselt üks kuu), mille järel tuleb sõlmida leping ja asuda tasuma hinnakirjajärgset teenustasu.


Üks väike soovitus minu poolt, kui asud kasutama mõnda rakendust, mis peaks Sind aitama oma arveid/krediite paremini hallata. Vaata, kes on antud lahenduse välja töötanud ehk milline on kompetens ja huvid selle rakenduse taga. Toon näite: kui rakendus toetab Sinu tegemisi arvete halduses ideaalselt aga ainsa lahendusena pakub võlgnevuses arvetega tegelemiseks faktooringut, mida ootamatult pakub sellesama toote arendanud ettevõte, siis oleksin mina pisut skeptiline. Miks? Sest sellises olukorras on teisel poolel ALATI kordades parem info ja jõupositsioon, kui Sinul.


Tänasel päeval ei ole saadaval konkreetselt Eesti turule mõeldud krediidihalduse tööriista - ei arvutisse laetavana ega internetis kasutatavana. On olemas mitmeid lahendusi välisturgudel, mis on piisavad, et neid kasutada aga tuleb alati arvestada teatud "aga"-dega, sest Eesti majanduskeskkond on siiski teatud iseärasustega ja see seab tingimused kasutatavale tarkvarale. Õnneks on see olukord minule teadaolevalt veel käesoleva aasta esimeses pooles muutumas, sest olen saanud testida ühte lahendust.


Millist lahendust mina soovitan? Ma ei too siinkohal välja nimekirja erinevatest pakkujatest ja toodetest. Soovitan oma vajadused kaardistada, vaadata rahakotti, vaadata veelkord rahakotti ja seejärel otsus teha. Valikuvõimalustega tutvumisel aitab dr. Google. Oluline on esitada õige küsimus :)16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page